analıq

analıq
is.
1. Ananın öz uşaqları ilə olan əlaqə və münasibəti, ana vəzifəsi. Analıq hissi. Analıq borcu. Analıq etmək. Analıq insan sevincinin tükənməz mənbəyidir. – Cəmalə indi bilirdi ki, onun elmi işləri ilə yanaşı, bir analıq vəzifəsi də vardır. S. R.. Ceyran Səltənətin uşağına, analığına, sadəliyinə gülürdü. M. C..
2. Ögey ana, ana vəzifəsini görən qadın. <Sara:> Hərçənd biz bir günah iş görmürük, amma hər halda Gülnisə mənim analığımdır. C. C..
3. sif. Anaya məxsus, anaya aid olan. Analıq hüququ.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • madəri — f. analıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • rabbə — ə. ögey ana; analıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəhs — is. <ər.> 1. Bir şey haqqında ətraflı danışma, müzakirə etmə, fikir yeritmə. // Söhbət, danışıq. Bəhs etmək – danışmaq, söhbət etmək, fikir yeritmək. Biz bir neçə Badkubə müəllimləri . . ictimai məişətdən bəhs edən aylıq bir jurnal nəşr… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çapqınçılıq — bax çapqın. Əslən mühit və şəraitə görə gözüaçıq olan bu namuslu arvad böyük analıq duyğusu ilə başa düşmüşdü ki, bu çapqınçılıq, oğurluq elə belə qalmayacaq. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ev-eşik — is. Ev, ailə, mülk və s. ; ümumiyyətlə, evlə bağlı hər şey. Ev eşiyi əlindən çıxmaq. Ev eşik düzəltmək. – <Bəkir:> Ev eşiyimiz bərbad olub, var yoxumuz əldən gedəndən sonra üzə çıxıb nə edəcəyik? N. V.. <Hacı Nəsir:> . . Bu gündən bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fərəh — <ər.> 1. is. Sevinc, şadlıq, könül açıqlığı. Analıq fərəhi. Fərəhdən ağlamaq. – İnsanın təbiətində iki ümdə xasiyyət qoyulubdur: biri qəm, biri fərəh; ağlamaq əlaməti qəmdir, gülmək əlaməti fərəhdir. M. F. A.. Etibar yeridikcə; Fərəhindən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • incə — sif. 1. Zərif işlənmiş, nəfis, qəşəng. İncə qolbaq. İncə naxış. – Stolun kənarında krovatların yanında kifayət qədər incə sandalyalar düzülmüşdü. C. M.. Tacirin iddiasına görə, o günə qədər Bağdada bu qədər incə xələt gəlməmişdi. M. S. O.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nənəlik — is. 1. Ögey nənə. Məsmə Səlimin nənəliyi hesab olunurdu. M. C.. 2. məc. Analıq. <Hacı Murad:> Durub təzədən ona nənəlik edə bilmərəm ki. S. S. A.. 3. Nənənin nəvələri üzərindəki haqqı. // Nənə ilə nəvəsi arasındakı qan qohumluğu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ögeylik — is. Doğma olmama, ögey olma. Mənə neçə qadın analıq etdi; Dözdülər anasız məhəbbətimə; Mən isə dözmədim ana adıyla; Onların ögeylik sədaqətinə. S. Tahir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qayğı — is. 1. Birinin rifahı üçün göstərilən diqqət, ya fəaliyyət; birinin fikrini çəkmə, dərdinə qalma, qeydinə qalma. Bilmədim o günün ani nəşəsi; Mənə dərd olacaq ömrüm uzunu; Bəlkə ev qayğısı, övlad nəfəsi; Olmasa indi də duymazdım bunu. M. Araz. // …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”